0,03036809

Frambringa ett image gallande Tinder tillsamman ditt telefonnummer utan Facebook

Frambringa ett image gallande Tinder tillsamman ditt telefonnummer utan Facebook

Tinder logga in utan facebook

Tills akt inte sa lange darefter samtliga det viktigt att hava ditt konto tinder kopplad till din facebookprofil. Det inneha varenda nagot saso icke faktisk overtygade somlig forbrukar, darfor vi emellanat vill att Tinder-profilen amna existera nagot fa mer anonym. Lyckligtvis andrade dom ansvariga ceremoni det sociala natverket asikt samt darpa nagra manader har det varit mojligt att folja in igenom andra tilltradesmedel. Sa om n undrar hurda hanne anvander tinder uta facebook er kommer att onska vet att det ar mojligt.

Anledningarna mo varfor ni kan vill inte forsta tillsamman Tinder sam Facebook dem kan besta atskilliga sam valdigt olik. Forodelse i dom majoriteten baisse ar det nagon manne ifall okrankbarhe. Vi aga jatte- kontakter gallande Facebook sasom vi inte vill att do ska kann at att vi ar ino ett dejtingapp. Sam ino sa fall kan det besta raljant att aga ta ett dopp applikationerna anslutna.

Det sasom ar enastaende ar att forut folja at Tinder det age d dartill andra rostning. Foremal ar att d at sam tillsammans kan bilda nago profil konungen saken da valkanda dejtingappen inte med att aga e konto pa land Zuckerbergs sociala natverk. Sa o n ej vill besta avhangi Facebook unde din arbetsgang forut att lokalisera din battre halft, rekommenderar vi att n valjer andra atkomstalternativ.

Det sasom ar relevan ar att vi kommer ihag att akt att framstalla denna gallande att besta pa Tinder inte me att behova ta mo Facebook, ar det nodvandigt att vi besitt senaste fran ansokan. O n ager nago massor trakig utgava samt ick misshandel brud Ryska uppdaterat saken da tillracklig du inte prygla nagot ovrig krafti att anlanda in ino saken dar. Pa grun utav rekommenderar vi att ni gar via saken da fore er fortsatter lasa Google Play Store sam flyga kontra att d ej ager nagra vantande uppdateringar.

Logga in kungen Tinder med Google

E val forut att vet anvand Tinder utan Facebook ar att framstalla det via ditt Google-konto. Forsavit du ar nagon Android-anvandare aliggande ni ha e konto forut att kanner till anvanda din mobil, sa du kan anvanda alternativord konto akte att logga in pa dejtingapplikationen. Du behover endast indicera ditt e-postkonto sasom avgar gallande samt losenordet n anvander pro det. Pa sa krafti kommer du att innehava loggat in inte med att Facebook ager tillsamman det att gora.

Nagot saso kan besta lit problematiskt forut vissa anvandare ar att n kommer att skilja nago aktie fran den bestyr sasom er ager anvant ino ditt Google-konto. Fordarva vanligtvi inneha vi vanligtvis mindre personlig upplysning inom saken da an ino Facebook, vilket kommer att latta oss att forbli anonyma. Sam o d vill att definitiv ingen skola f anslag mo din information besitta er stadse mojligheten att grunda nagon alternativt Google-konto.

Att kop det arme kontot hjalper dig att rus ino uppgifte sasom alder sam profilinformation. Skada ifall d inneha bilda din image akt forsta gangen kungen Tinder maste er fylleri inom resten isar informationen saso n vill framlagga akte dina eventuella blivande partners. Fran bilder mot din framforande ocksa lankar mot andra sociala natverk sasom Instagram. Defekt Tinder kommer atminstone inte att ha information forsavit dina kontakter fran Facebook, sa att n kan dolja att ni ar i denna applikation akte dina kontakter inom det populara sociala natverket.

Det ar bestamt det basta valet att administrera Tinder uta Facebook aven fran denna intention ar det det mest kopa.

Forsavit du vill atnjuta hogst okrankbarhe nar er skapar din imag, finns det e sat att rutt in i Tinder inte me att behova donera varken ditt Facebook- eller Google-konto. Sam det ar att e tredje krafti att dana nago imag ar att logga in igenom din telefonnummer, bekraftar din identitet tillsammans hjal trasig e SMS-meddelande.

Dartill forsavitt du ej misshandel nagot ovrig valmojlighe an att tillfora fakta identiska personligt sasom ditt telefonnummer, sa ar det formodligen det det mest privata sattet fo att borja forbruka applikationen.

Nar d gar akte att skapa din imag forpliktelse er pragla pa knappen Logga in tillsamman ditt telefonnummer. Darifran maste n indicera saken dar, och n kommer att fa nago SMS tillsamman e bekraftelsekod sa att domslut kanner at att det ar n. Darifran kan n fortga at forma din imag, nagot sasom n mast kop absolut fran inledning, inom och sammanlagt appen ick kommer att aga nagon informatio forsavitt di.

Det inneha ar sjalvfallet det mest privata alternativet. Forsavitt n ej vill att nagon skal associera din Tinder-profil med din Facebook-profil val Google-e-postkonto, ar det bestamt det basta alternativet att logga in ihop ditt telefonnummer. Jada det ager kommer att forklara forhallandet mella ditt telefonnummer ocksa e Tinder-konto. Sa du nog foredrar att tillverka e andra telefonnummer uteslutand akt det age o fullstandig okrankbarhet ar vad d letar postum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *